Άδεια Κοινόχρηστου Χώρου-Τραπεζοκαθισμάτων

Η έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου – τραπεζοκαθισμάτων αποτελεί συχνά μία περίπλοκη διαδικασία, καθώς οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις κάθε Δήμου διαφοροποιούνται. Για αυτό το λόγο, τα Γραφεία μας, σε συνεργασία με έμπειρους μηχανικούς, αναλαμβάνουν πλήρως την ομαλή έκβαση της διαδικασίας αυτής, απαλλάσσοντας τον επιχειρηματία από τέτοιου είδους γραφειοκρατικές υποχρεώσεις.