Άρθρα - Εκθέσεις
14 ΔΕΚ 2012

Συμμετοχή στο Gaming Money Conference - 14 Dec 2012 - Athenaeum InterContinetal

Τα δικηγορικά μας γραφεία συμμετείχαν στο συνέδριο του Gaming Money Conference 2012.

Ενημερωθείτε για τα θέματα που έθιξαν οι ομιλητές τόσο μέσα από τις ομιλίες τους όσο και από τα panel που διοργανώθηκαν κατά την διάρκεια του συνεδρίου.