Άρθρα - Εκθέσεις
08 ΦΕΒ 2013

Συμμετοχή στην 8η διεθνή έκθεση HO.RE.CA. 2013 - METROPOLITAN EXPO

Τα γραφεία μας συμμετείχαν στην 8η διεθνή έκθεση HO.RE.CA 2013 - METROPOLITAN EXPO.