Όλα / 2023 / 2022 / 2021 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 /

Άρθρα

10 ΜΑΡ 2023
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Με το άρθρο 51 του Νόμου 5027/2023 τροποποιήθηκε η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 β.δ. (Α’ 171) που αφορά την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου προσθέτοντας την σφράγιση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις πιθανές κυρώσεις της καθ’ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

21 ΦΕΒ 2023
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023
Με το άρθρο 121 του ν. 4926/2022 θεσπίστηκε ανώτατο όριο αναπροσαρμογής - πλαφόν του μισθώματος σε ποσοστό 3% για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022, υπό τις εκεί προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

18 ΔΕΚ 2022
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του χρόνου, οι επιχειρηματίες της εστίασης πρέπει να φροντίσουν να ανανεώσουν τις άδειες οι οποίες έχουν ετήσια ισχύ και λήγουν στις 31.12.2022. Οι άδειες αυτές είναι η  άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

03 ΜΑΙ 2021
Ενημέρωσεις
Για μεγαλύτερη και ταχύτερη αμεσότητα στις ενημερώσεις, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο εταρικό προφίλ στο Facebook, στο οποίο ανεβαίνουν πληροφορίες που αφορούν τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

13 ΙΟΥΝ 2014
16 ΟΚΤ 2013
Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν προχωρήσετε στην ενοικίαση χώρου εστίασης
Καταφέρατε  να βρείτε το χώρο που θα στεγάσει το cafe που θέλετε να ανοίξετε; Πριν ξοδέψετε χρήματα και υπογράψετε, μάθετε τι είδους έγγραφα θα χρειαστείτε και ποιες είναι οι κινήσεις στις οποίες πρέπει να προβείτε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

16 ΟΚΤ 2013
Υγειονομική διάταξη, νέες και ριζικές αλλαγές!
Στη νέα Υγειονομική Διάταξη για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχει τεθεί ήδη σε ισχύ, επέρχονται ριζικές και πολλές θετικές αλλαγές στις προϋποθέσεις λειτουργίας των καταστημάτων σε σχέση με ό,τι ίσχυε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

15 ΟΚΤ 2013
Τυχερά παίγνια, νόμιμος πλέον ο διαδικτυακός τζόγος
Μάθετε όσα πρέπει να ξέρετε για να είστε νόμιμοι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

13 ΟΚΤ 2013
Παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης
Στην αναθεώρηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου που αφορά τη χρήση μουσικής προχώρησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με σχετική απόφαση (υπ' αριθμ.1052/2013) του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ