13 ΟΚΤ 2013

Παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης

*του δικηγόρου Δημήτριου Κορωνάκη

Στην αναθεώρηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου που αφορά τη χρήση μουσικής προχώρησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με σχετική απόφαση (υπ' αριθμ.1052/2013) του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σύμφωνα με αυτή, δίνεται η δυνατότητα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος -κατόπιν αιτήματός τους στην αρμόδια Δημοτική Κοινότητα- επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής κατά τις βραδινές ώρες. 

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω δυνατότητα αφορά στην επέκταση του ωραρίου μέχρι 1 μετά τα μεσάνυχτα από Κυριακή μέχρι Πέμπτη, και μέχρι τις 3 τα ξημερώματα την Παρασκευή, το Σάββατο και τις παραμονές των αργιών για καταστήματα που βρίσκονται σε πολυκατοικίες και σε κλειστό χώρο. Για τις περιπτώσεις των καταστημάτων που βρίσκονται σε απόσταση άνω των 50 μέτρων από κατοικίες και νοσοκομεία και βρίσκονται σε κλειστό χώρο, προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης μέχρι τις 2 και 3 αντίστοιχα, ενώ για τα καταστήματα που απέχουν πάνω από 50 μέτρα από κατοικίες και νοσοκομεία και βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο δίνεται επέκταση μέχρι τη 1 και τις 2 τα μεσάνυχτα αντίστοιχα. 

Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια απόφαση προς την κατεύθυνση της εκλογίκευσης της ισχύουσας διάταξης, δεδομένου ότι επιτρέπει (έστω και πάλι χρονικά περιορισμένα) το αυτονόητο, δηλαδή τη χρήση μουσικής κατά τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης.

Αυτό όμως δεν θα πρέπει να συγχέεται με τα θέματα της ηχορύπανσης, ότι δηλαδή ελαστικοποιείται η ισχύουσα νομοθεσία. Αντίθετα η παραχώρηση των εύλογων δικαιωμάτων στους καταστηματάρχες (όντως το δικαίωμα χρήσης μουσικής κατά τις ώρες λειτουργίας των επιχειρήσεών τους), τους επιφορτίζει αντίστοιχα με την υποχρέωση τήρησης της αυστηρής νομοθεσίας που διέπει την ηχορύπανση από μουσική που προέρχεται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τούτο εξάλλου προκύπτει ευθέως από την προαναφερθείσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, που αναφέρεται σε εντατικότερους και μεθοδικότερους ελέγχους, με παράλληλη ενεργοποίηση και στο θέμα  αυτό της  Δημοτικής  Αστυνομίας (αν συνεχίσει να υφίσταται).-

*O δικηγόρος Δημήτριος Ε. Κορωνάκης ασχολείται αποκλειστικά με θέματα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, Internet και τυχερών παιγνίων.
www.koronakislaw.gr