Καταστήματα

"τα μισθωτήρια"
Συντάσσουμε τα κατάλληλα μισθωτήρια, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη αδειοδότηση του καταστήματός σας αλλά και η τυχόν αντικατάσταση της άδειας, δίχως μεταγενέστερες διενέξεις με τον ιδιοκτήτη.

Καταστήματα

"η πολυπλοκότητα"
Η πολυπλοκότητα των σχετικών θεμάτων και διαδικασιών απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες σας παρέχει το Δικηγορικό μας γραφείο και οι συνεργάτες μας τεχνικοί και οικονομικοί σύμβουλοι.

Νομική ομπρέλα καταστημάτων

Τα δικηγορικά γραφεία ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ προσφέρουν μια καινούρια υπηρεσία για το κατάστημά σας. Τη “Νομική Ομπρέλα”.

Μάθετε περισσότερα >>

Καταστήματα

"o στόχος"
Στόχος των Δικηγορικών γραφείων μας δεν είναι η ευκαιριακή συνεργασία μας, αλλά συνεργασία καθ’ όλη την διάρκεια της επιχείρησής σας, φροντίζοντας για την νομική σας κάλυψη σε κάθε ενέργεια.

Καταστήματα

"η ενημέρωση"
Διαρκή ενημέρωση για θέματα που σας αφορούν από τα ∆ικηγορικά µας γραφεία, όπως ανανεώσεις ετήσιων αδειών, πιστοποιητικών πυροπροστασίας, εμπορικών σημάτων, αλλά και έκτακτα θέματα που προκύπτουν.

Καταστήματα

"η εξυπηρέτηση"
Τα Δικηγορικά μας γραφεία αναλαµβάνουν την εκπροσώπησή σας ενώπιον κάθε αρµόδιας υπηρεσίας για οποιοδήποτε θέµα ή πρόβληµα προκύπτει από την λειτουργία του καταστήµατός σας.

Καταστήματα

"η εκπροσώπηση"
Τα Δικηγορικά μας γραφεία αναλαµβάνουν την εκπροσώπησή σας ενώπιον κάθε ποινικού, διοικητικού ή αστικού δικαστηρίου για οποιαδήποτε παράβαση ή διαφορά (ποινική, διοικητική, αστική) προκύπτει από την λειτουργία του καταστήµατός σας.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ

  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΕΣΩ FB