Κατοχύρωση Εμπορικών Σημάτων

Στο ευρύ φάσμα των υπηρεσιών μας, περιλαμβάνεται και η δυνατότητα κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος του καταστήματός σας, με στόχο την νομική οχύρωση απέναντι σε αθέμιτες συμπεριφορές ανταγωνιστών σας. Έπειτα από λεπτομερή ενημέρωσή σας σχετικά με την συγκεκριμένη διαδικασία, όπως η επιλογή των κλάσεων, η απαιτούμενη μορφή του σήματος κλπ, τα γραφεία μας θα προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για την ομαλή εξέλιξη του αιτήματός σας.