Βιβλιοθήκη

Σύμφωνα με τον νόμο 4442/2016 και την ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ Β 1723/18-5-2017), καταργείται η έκδοση της άδειας μουσικής. Αντ' αυτής ο ενδιαφερόμενος θα γνωστοποιεί την πρόθεση του να χρησιμοποιήσει μουσική σε ειδικό πεδίο της αίτησης γνωστοποίησης καταστήματος. Οι άδειες που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. ΑΕΠΙ) δεν αποτελούν πλέον απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Οι πελάτες του γραφείου μας μπορούν να γνωρίζουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα γίνουν εκ των προτέρων και τι έγγραφα θα χρειαστούν για την γνωστοποίηση λειτουργίας του καταστήματός τους, δίχως να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις πολύπλοκες καταστάσεις με δικαιολογητικά των διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών.

 
Είμαστε στην διάθεσή σας να σας επιλύσουμε κάθε απορία και πρόβλημα που σας απασχολεί με την λειτουργία της επιχείρησής σας
Οι πελάτες του γραφείου μας μπορούν να γνωρίζουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα γίνουν εκ των προτέρων και τι έγγραφα θα χρειαστούν για την μεταβολή γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 (ΦΕΚ Β 1723), δίχως να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις πολύπλοκες καταστάσεις με δικαιολογητικά των διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών.

 Είμαστε στην διάθεσή σας να σας επιλύσουμε κάθε απορία και πρόβλημα που σας απασχολεί με την λειτουργία της επιχείρησής σας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Λέξη-κλειδί στα διαθέσιμα κείμενα:
Να περιέχει επίσης τη λέξη: