Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Λέξη-κλειδί στα διαθέσιμα κείμενα:
Να περιέχει επίσης τη λέξη:

Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής (άδεια μουσικής) - ΑΕΠΙ

Σύμφωνα με τον νόμο 4442/2016 και την ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ Β 1723/18-5-2017), καταργείται η έκδοση της άδειας μουσικής. Αντ' αυτής ο ενδιαφερόμενος θα γνωστοποιεί την πρόθεση του να χρησιμοποιήσει μουσική σε ειδικό πεδίο της αίτησης γνωστοποίησης καταστήματος. Οι άδειες που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. ΑΕΠΙ) δεν αποτελούν πλέον απαιτούμενο δικαιολογητικό.