Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Λέξη-κλειδί στα διαθέσιμα κείμενα:
Να περιέχει επίσης τη λέξη:

Αποσύρθηκαν και οι διατάξεις για την Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων

Εκτός από τις διατάξεις για τα τεκμήρια στους ημιυπαίθριους, αποσύρονται από το πολυνομοσχέδιο του υπουργείο

Ανάπτυξης και οι διατάξεις που αφορούν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, προκειμένου να προηγηθεί δημόσια διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, πριν από τη συζήτηση των διατάξεων στη Βουλή.

Σύμφωνα με αυτές, η Επιτροπή αποκτούσε διευρυμένες δυνατότητες άντλησης πόρων και εξειδικευόταν ο τρόπος απόδοσής τους. Παράλληλα, διευρύνονται και οι τρόποι παρακολούθησης των παιγνίων, των παιγνιομηχανημάτων και των ιστοτόπων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο αναφερόταν πως τροποποιείται η διαδικασία παροχής αδειών τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο και επιταχύνεται η παροχή αδειών, προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα το νόμιμο σύστημα και να αρχίσει η είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Παράλληλα, απαγορεύεται η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στα ίντερνετ καφέ και σε άλλους δημόσιους χώρους με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν αυστηρά πρόστιμα.

Για λόγους δημοσίου συμφέροντος η ΟΠΑΠ ΑΕ υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία του ελληνικού Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται Επιτροπή Ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση στις συμβατικές υποχρεώσεις της ΟΠΑΠ ΑΕ έναντι του ελληνικού Δημοσίου και του νομοθετικού πλαισίου για τα τυχερά παίγνια και να διασφαλίζεται τόσο ο ρυθμιστικός όσο και ο διαχειριστικός έλεγχος που ασκεί το ελληνικό Δημόσιο στις δραστηριότητες της ΟΠΑΠ ΑΕ.

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας, την καταπολέμηση της απάτης, την τήρηση της δημόσιας τάξης, την προστασία των καταναλωτών, την αποτροπή του εθισμού και ενθάρρυνσης συμμετοχής στα τυχερά παίγνια και την εξασφάλιση διαφανούς, αξιόπιστης και ασφαλούς διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των παιγνίων.

Κατεβάστε το αρχείο  ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ