Τα γραφεία

Εμείς

Επισκεφτείτε μας στα γραφεία μας

Τα Δικηγορικά Γραφεία «Κορωνάκης & Συνεργάτες» ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1991. Εγκατεστημένα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.