Διακοπή λειτουργίας - Διοικητικές Κυρώσεις

Χάρη στην απόλυτη ειδίκευσή μας, σας παρέχουμε την πληρέστερη δυνατή αντιμετώπιση πιθανών αποφάσεων προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας και άλλων διοικητικών κυρώσεων, που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία του καταστήματός σας, μέσω ποικίλων διαδικασιών (π.χ. αντιρρήσεις, αιτήσεις θεραπείας, ιεραρχικές προσφυγές  κλπ.),  έχοντας ως μοναδικό στόχο να αποφευχθεί το ενδεχόμενο σφράγισης του καταστήματός σας και να διατηρηθεί η απρόσκοπτη και διαρκή λειτουργία της επιχείρησής σας.