Σύνταξη Εταιρικών

Η ικανότητα επιλογής της κατάλληλης εταιρικής μορφής, η οποία θα εξυπηρετήσει και θα ανταποκρίνεται πλήρως στις εκάστοτε ανάγκες του επιχειρηματία, καθώς και η σύνταξη του αντίστοιχου εταιρικού καταστατικού, συνιστούν αδιαμφισβήτητο αποτέλεσμα της απόλυτης εξειδίκευσης των Γραφείων μας στα τόσα χρόνια λειτουργίας τους.