Ποιοι είμαστε

Με γνώση του νομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στηρίζουμε σε διαρκή βάση τους  πελάτες μας παρέχοντάς τους επαγγελματική υποστήριξη για τη λειτουργία ενός καταστήματος, αναλαμβάνοντας από την αρχή όλη την περίπλοκη διαδικασία για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, προσφέροντας παράλληλα ένα πλήρες φάσμα συμπληρωματικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, τη διαμεσολάβηση, την εκπροσώπηση τους ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και φυσικά την παροχή κάθε  νομικής συμβουλής και λύσης για τα θέματα που αναφύονται σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 
Η Δικηγορική Εταιρία  «Κορωνάκης και Συνεργάτες» αποτελείται από ένα δυναμικό επιτελείο αδιαμφισβήτητης εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Εξειδικευμένοι νομικοί σε όλους τους τομείς του Δικαίου και πολλοί άλλοι καταρτισμένοι συνεργάτες (όπως μηχανικοί, λογιστές, φοροτεχνικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, υγειονολόγοι) συνθέτουν μια ομάδα ικανή να διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία κάθε υπόθεση. Το ευρύ δε δίκτυο των συνεργαζόμενων με εμάς δικηγορικών γραφείων πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας και την ισχυρή παρουσία μας σε όλη τη χώρα.
 
Πρωταρχικός στόχος της Δικηγορικής Εταιρίας  «Κορωνάκης και Συνεργάτες» ήταν και παραμένει ο σταθερά πελατοκεντρικός προσανατολισμός της δραστηριοποίησής μας, με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την έγκυρη, υπεύθυνη και εποικοδομητική προσφορά λύσεων οι οποίες θα καλύπτουν τις ειδικότερες ανάγκες του κάθε πελάτη με τον οποίο διατηρούμε διαρκή,άμεση και προσωπική επαφή.
 
 

"ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ"