Βιβλιοθήκη
Γνωστοποιήσεις
Κάπνισμα
Αρμοδιότητες των Δήμων
Συχνές Ερωτήσεις
Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής (άδεια μουσικής) - ΑΕΠΙ
+
Σύμφωνα με τον νόμο 4442/2016 και την ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ Β 1723/18-5-2017), καταργείται η έκδοση της άδειας μουσικής. Αντ' αυτής ο ενδιαφερόμενος θα γνωστοποιεί την πρόθεση του να χρησιμοποιήσει μουσική σε ειδικό πεδίο της αίτησης γνωστοποίησης καταστήματος. Οι άδειες που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. ΑΕΠΙ) δεν αποτελούν πλέον απαιτούμενο δικαιολογητικό.
Γνωστοποίηση καταστήματος (άδεια λειτουργίας)
+
Οι πελάτες του γραφείου μας μπορούν να γνωρίζουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα γίνουν εκ των προτέρων και τι έγγραφα θα χρειαστούν για την γνωστοποίηση λειτουργίας του καταστήματός τους, δίχως να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις πολύπλοκες καταστάσεις με δικαιολογητικά των διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών.
Είμαστε στην διάθεσή σας να σας επιλύσουμε κάθε απορία και πρόβλημα που σας απασχολεί με την λειτουργία της επιχείρησής σας
Μεταβολή γνωστοποίησης (Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας)
+
Οι πελάτες του γραφείου μας μπορούν να γνωρίζουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα γίνουν εκ των προτέρων και τι έγγραφα θα χρειαστούν για την μεταβολή γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 (ΦΕΚ Β 1723), δίχως να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις πολύπλοκες καταστάσεις με δικαιολογητικά των διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών.

Είμαστε στην διάθεσή σας να σας επιλύσουμε κάθε απορία και πρόβλημα που σας απασχολεί με την λειτουργία της επιχείρησής σας
 
Άδεια μουσικής απαιτείται πάντα;
+
1. Απαιτείται άδεια λειτουργίας μουσικής όταν γίνεται χρήση ραδιοφώνου ή
τηλεόρασης;

Η άδεια λειτουργίας μουσικής απαιτείται μόνο για τη χρήση κάθε είδους μουσικών οργάνων καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. Απλώς, απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η χρήση ραδιοφώνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των κατοίκων. Η απαγόρευση αυτή επιβάλλεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους για τη διαφύλαξη της κοινής ησυχίας. Επομένως για τη χρήση αυτών δεν απαιτείται άδεια.
2. Η γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας απαιτείται κάθε φορά
που ανανεώνεται η άδεια λειτουργίας μουσικής;

Η πράξη ανανέωσης αποτελεί επί της ουσίας νέα άδεια, η οποία εκδίδεται με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία.
3. Πότε λειτουργεί νόμιμα η μουσική σ’ ένα κατάστημα αν έχει λήξει η ισχύς της;
Τεκμαίρεται ότι η λειτουργία μουσικής είναι νόμιμη σ’ ένα κατάστημα μετά τη λήξη ισχύος της άδειας και μέχρι να εκδοθεί νέα άδεια, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα για ανανέωσή της τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της.
4. Απαιτείται η προσκόμιση άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης αφού για τα κέντρα διασκέδασης δεν απαιτείται άδεια μουσικής;
Η προσκόμιση έγγραφης άδειας δημόσιας εκτέλεσης, απαιτείται ως δικαιολογητικό και στις περιπτώσεις χορήγησης άδειας για οποιοδήποτε χώρο. Επομένως η άδεια αυτή, αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης, ανεξάρτητα αν γι’ αυτά δεν απαιτείται άδεια μουσικής

 
Καθαρισμός
Καθαρισμός
Αναζήτηση
Αναζήτηση
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 61-63, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, Τ.Κ. 11362
[email protected]
T. 213 025 3173
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 9 & ΕΝΩΤΙΚΩΝ, Τ.Κ. 54627
[email protected]
T. 231 0528 154
ΜΥΚΟΝΟΣ
[email protected]
T. 228 902 8602
FOLLOW US
back to top