Δικαστήρια: Αστικά, Ποινικά & Διοικητικά
Τα δικηγορικά γραφεία Κορωνάκης αναλαμβάνουν την πλήρη εκπροσώπηση του επιχειρηματία ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, τόσο των ποινικών, κατά την εκδίκαση παραβάσεων που προέκυψαν από την λειτουργία του καταστήματός του (π.χ. παράβαση όρων άδειας λειτουργίας, ωραρίου λειτουργίας, λειτουργία χωρίς άδεια μουσικής, ηχορρύπανση κλπ.) όσο και των διοικητικών, κατά την άσκηση προσφυγών, αιτήσεων αναστολής και προσωρινών διαταγών κατά βλαπτικών για την επιχείρηση αποφάσεων διοικητικών οργάνων, καθώς επίσης και ενώπιον των αστικών, για διαφορές που ανακύπτουν από τη μίσθωση του καταστήματος αλλά και άλλες που τυχόν απασχολούν τον επιχειρηματία.
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 61-63, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, Τ.Κ. 11362
[email protected]
T. 213 025 3173
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 9 & ΕΝΩΤΙΚΩΝ, Τ.Κ. 54627
[email protected]
T. 231 0528 154
ΜΥΚΟΝΟΣ
[email protected]
T. 228 902 8602
FOLLOW US
back to top