Άδεια Κοινόχρηστου Χώρου-Τραπεζοκαθισμάτων
Η έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου – τραπεζοκαθισμάτων αποτελεί συχνά μία περίπλοκη διαδικασία, καθώς οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις κάθε Δήμου διαφοροποιούνται. Για αυτό το λόγο, τα Γραφεία μας, σε συνεργασία με έμπειρους μηχανικούς, αναλαμβάνουν πλήρως την ομαλή έκβαση της διαδικασίας αυτής, απαλλάσσοντας τον επιχειρηματία από τέτοιου είδους γραφειοκρατικές υποχρεώσεις.
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 61-63, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, Τ.Κ. 11362
[email protected]
T. 213 025 3173
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 9 & ΕΝΩΤΙΚΩΝ, Τ.Κ. 54627
[email protected]
T. 231 0528 154
ΜΥΚΟΝΟΣ
[email protected]
T. 228 902 8602
FOLLOW US
back to top