Σύνταξη Μισθωτηρίων - Μισθωτικές Διαφορές
Η πολυετή εμπειρία των Γραφείων μας οδηγεί στη σύνταξη των κατάλληλων για την λειτουργία ενός καταστήματος μισθωτηρίων, αποφεύγοντας πιθανές ασάφειες και «παγίδες» που θα δεσμεύσουν μελλοντικά την ελευθερία του επιχειρηματία, δίνοντας μάλιστα και ιδιαίτερη προσοχή στις αλλαγές που επέφερε στις εμπορικές μισθώσεις ο Νόμος 4242/2014 (ΦΕΚ Α' 50/28.2.2014).
Ακόμα και στην περίπτωση, όμως, που προκύψουν οποιεσδήποτε μισθωτικές διαφορές, αυτές θα αντιμετωπιστούν με την βοήθεια των έμπειρων στο τομέα αυτών νομικών των Γραφείων μας.
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 61-63, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, Τ.Κ. 11362
[email protected]
T. 213 025 3173
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 9 & ΕΝΩΤΙΚΩΝ, Τ.Κ. 54627
[email protected]
T. 231 0528 154
ΜΥΚΟΝΟΣ
[email protected]
T. 228 902 8602
FOLLOW US
back to top